maanantai 9. helmikuuta 2015

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon järjestämissuunnitelma

Suunnittelin HOT:ssani yhtenä kehittämistehtävänä tutustuvani Kainuun ammattiopiston Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon järjestämissuunnitelmaan liitteineen. Tutkintotoimikunta on hyväksynyt sopimuksen 7.11.2013.

Tutustuin järjestämissuunnitelmaan ja arvioin sitä. Arviointi on toimitettu sähköpostilla ohjaajille.

Paanajärven tuohitorvensoittajalta luonnistuu eräoppaana
toimiminen paremmin kuin oppilaitosmaailman kapulakielen tulkitseminen
sunnuntai 8. helmikuuta 2015

Henkilökohtaistaminen erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon

Valitsin henkilökohtaistamisen kohteeksi itselleni Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon. Olen suorittanut sen vuonna 2006 ja nyt olikin mielenkiintoista tutustua uusiin tutkinnon perusteisiin OPH:n sivuilla. Jonkin verran ovat osaamisvaatimukset muuttuneet ja valinnaisia tutkinnonosia on tullut vuonna 2003 vahvistettuihin tutkinnonperusteisiin verrattuna lisää.

Luin uudet tutkinnon perusteet ja valitsin itselleni koko tutkintoon tähtäävän kokonaisuuden. Pakollisen tutkinnonosan (Erä- ja luonto-opastaminen) lisäksi valitsin neljä valintaista tutkinnonosaa: Luonnossa liikkumisen opastaminen, Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen, Erä- ja maastoruokapalveluiden järjestäminen ja Kansainvälisten asiakkaisen opastaminen luonnossa. Tutkinnonosien valinnassa vaikuttivat eniten työelämän tarpeet Lapissa. Erä- ja luonto-oppailta vaaditaan asiakaspalvelutaitoja, kansainvälistä opastustaitoa sekä osaamista yrittäjyydestä, sillä hyvin monet yritykset ostavat palveluita alihankkijoilta. Maastoruokailun ja Motorisoitujen luonto-ohjelmapalveluiden välillä puntaroin jonkin aikaa vaan lopulta vaaka kallistui erä- ja maastoruokailun puoleen, sillä ajatellen omaa yritystäni moottorikelkkasafarien järjestäminen on hyvin pääomavaltaista toimintaa. Yrittäjän näkökulmasta maasto- ja eräruokailu osana vaelluksia on mielekkäämpää toimintaa.

Tämän jälkeen siirryin tekemään osaan.fi -testiä. Testi oli pitkähkö, mutta kuitenkin yritin vastata siihen realistisesti. Ongelmallisena koin oma osaamisen arvioinnin tutkinnon perusteisiin nähden. Itse näkee mielellään alan entisenä yrittäjänä sekä turvallisuuskoulutuksen (sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä, Puolustusvoimilla että Lapin Pelastuslaitoksella) ammattilaisena, että osaamiseni ei ole vielä juuri missään kiitettävää. Vaan aina on parannettavaa. Kuitenkin ymmärrys siitä, että osaamista pitää verrata tutkinnon ja työelämän vaatimuksiin eikä siihen, mihin itselleen on riman asettanut, auttoi.

Lopputulosten perusteella osaamiseni oli hyvän ja kiitettävän välillä kaikilla osa-alueilla. Tämä oli tietenkin aikaisemman koulutuksen ja työelämäkokemukseni perusteella oletettavaakin. Vahvuuteni löytyivät luonto-ohjaamisen ja yrittäjyyden osa-alueilta ja kehittämisen kohteeni kansainvälisten asiakkaiden ohjaamisessa. Lopputuloksena testistä kuitenkin oli, että voisin tulla suoraan tutkintotilaisuuksiin lähes koko tutkinnossa. Henkilökohtaistin itseni lähiopetukseen ainoastaan "Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa" -tutkinnonosassa. Osaamiskartoitukseni tulokset löytyvät täältä.

Koostin henkilökohtaistamista varten koulutukseni, erillispätevyyteni ja työkokemukseni.

Erillispätevyyteni:

 • Koskenlaskuveneen kuljettajatutkinto
 • Kotimaan liikenteen liikennealueelle 1 rajoitetun vuokraveneenkuljettajan kirja
 • Melonnan peruskurssi
 • Hygieniapassi
 • Tietokoneenkäyttäjän AB-kortti
 • ABeC-ajokortti
Koulutus:
 • Päällystöopiston 1- ja 2- jaksot (1977 ja 1980-1981)
 • Luutnanttikurssi (1986)
 • Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto (2006)
 • Opistoupseerin henkilöstökoulutus (1996)
 • International Support Staff Officers course (2002)
 • Lisäksi lukuisia eri alojen kursseja ja koulutuksia
Työkokemus:
 • Puolustusvoimat, mm. henkilöstöalan toimialapäällikkö) 1976-2003
 • SFOR, suomalainen rauhanturvajoukko Bosnia-Hertsegovinassa, henkilöstötoimiston päällikkö, 2002-2003
 • As Oy Kelosalvos, isännöitsijä, 2005-2007
 • Arctic Spell, yrittäjä, 2006-2008
 • Lapin pelastuslaitos, vs. palotarkastaja, 2009-2010
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys, koulutuspäällikkö, 2008-2010
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys, koulutus- ja tukiyksikön päällikkö, 2011-
 • Lapin Sotaveteraanipiiri, toiminnanjohtaja, 2015-
Henkilökohtaistamisen ohjeissa minua huvitti ohje, jossa varusmiespalveluksen suorittaminen piti mainita. Totean, että se on suoritettu pidemmän kaavan mukaan (27 vuotta) ja päättyi kapteenina siirtymiseen reserviin, jossa minut ylennettiin majuriksi. Minulla ei ole oppimisvaikeuksia eikä muitakaan tutkinnon suorittamiseen vaikuttavia erityisesti huomioitavia asioita. Tutkintoani ei myöskään koske SORA-lainsäädäntö. Opetushallituksen tutkintokohtaisissa terveydentilavaatimuksissa mainitaan luonnonvara- ja ympäristöalalta esimerkiksi Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto ja Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto. Mutta Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoa ei mainita.

Kävimme kotosalla henkilökohtaistamisen keskustelun harjoituksena läpi. Siinä minulle kerrottiin mahdollisuuksistani opintojen rahoitukseen, jota minulla eläkkeen vuoksi ei ole. Totesimme myös, että normaalitilanteessa minua ei otettaisi suorittamaan tutkintoa, joka minulla jo on. Mutta harjoituksena (ja perusteena ammattitaidon päivittäminen) teimme alustavan henkilökohtaistamissuunnitelman niin, että suoritan neljä tutkinnonosaa suoraan ilman valmistavaa koulutusta ja viidennessä tutkinnonosassa eli "Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa" osallistun valmistavaan koulutukseen. Kävimme myös ihan oikeasti todistukseni läpi ja totesin, että minun olisi syytä myös päivittää CV:ni ajantasalle.

Päivän saldona voinen todeta, että henkilökohtaistamisessa maalaisjärjellä pääsee pitkälle. Sitä mitä osaa, ei tarvitse enää opetella. Ja jo olemassa olevaa osaamista on ainakin minun kohdallani helppo osoittaa koulutukseen liittyvien todistusten, yrittäjyyteen liittyvien asiakirjojen sekä työtodistusten kautta. 

Kansikuvapoika ja Igla vuonna 1987

lauantai 7. helmikuuta 2015

Henkilökohtaistamista ja henkilökohtaisia esteitä

Vuosi vaihtui, NTM-koulutus jatkuu ja monenlaista pientä muutosta on HOT:in osalta tapahtunut. Kehittämistehtävikseni valikoitui Kainuun ammattiopiston Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon järjestämissuunnitelman lukeminen ja analysointi työelämän arvioijan näkökulmasta täällä blogissa. Lisäksi teen webropolilla kyselyn KAO:n luontoalan arvioijille tutkintotilaisuuden arviointien sujumisesta, heidän saamastaan perehdytyksestä sekä työelämäyhteistyön onnistumisesta. Kolmantena osiona on eri alan tutkintotilaisuuden järjestämiseen osallistuminen maatalousalan perustutkinnossa sekä tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamiseen osallistuminen. Tästäkin kirjoitan tänne blogiin huomioita.

Tammikuun lähipäivillä aiheena oli rahoitusinstrumentit ja koin, että päivien hyöty itselleni oli hiukan ohut. En tule kuitenkaan työskentelemään oppilaitoksessa, jolloin rahoituksen tuntemuksen osalta mielestäni riittää perusperiaatteiden tuntemus. Näin myös Jarmo Salo totesi kahvipöytäkeskusteluissa. Helmikuun lähipäivillä aihe on kuitenkin paljon mielenkiintoisempi - päivien teemana on henkilökohtaistaminen. Sisukas keuhkoflunssa estää kuitenkin osallistumisen lähiopetukseen, joten ajattelin käydä läpi materiaaleja itsenäisesti, tehdä osaan.fi -testin ja analysoida tehtäväksiannon mukaisesti osaamistani ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmaani täällä blogissa.

Tällaisilla eväillä siis kohti henkilökohtaistamista :)

Henkilökohtaistamista Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon kesällä 2014